Thermobeton(EPS gulve)

Varmeisolerende letvægtsbeton…

Tilretning af termobeton gulv

Thermobeton (EPS-betongulve)

…eller thermogulv som nogle også kalder det, udlagt på betongulv med rørinstallationer.

Thermobeton anvendes i nybyggeri og renoveringsopgaver til.

  • Isolering af gulve
  • Isolering på tage
  • Isolering af etageadskillelser
  • Udjævnings- og opretningslag
  • Faldopbygning
  • Lyddæmpningslag
  • Underlag for fiberarmeret tyndpuds afretningsmørtel
  • Underlag for fiser og klinker
  • Underlag for tagpap

Thermogulve er også til vanskelige isoleringsopgaver

Thermogulve anvendes som “flydende” isoleringsmateriale, der udlægges i stedet for traditionel isolering, men med mange arbejdsmæssige- og kvalitetsmæssige fordele. Ved svært tilgængelige isoleringsopgaver, hvor der stilles store krav til tilpasning langs vægge og omkring rørinstallationer, udføres den “flydende”
isolering nemt og korrekt uden besværlig tilskæring og risiko for kuldebroer.

Thermobeton blandes og pumpes automatisk og kan udlægges på alle underlag.

Beton blande og pumpestation
Thermobeton gulv

Thermobeton/gulve og udstyr

Thermobeton/gulve består af en blanding af specialcoatede polystyrenkugler, cement og vand. Det færdigblandede materiale har en lav rumvægt, god trykstyrke, homogen sammensætning og god isoleringsevne.

Materialerne blandes i vores blandepumpe og pumpes ud på underlaget. Med blandepumpen kan vi pumpe materialet i 75 m. afstand og op i 7 etagers højde. Se datablad.

Rådgivning, tilbud og udførelse

Igennem rådgivning og projektering giver vi kunden den rigtige information om hele gulvkontruktionen. Vi har i 40 år specialiseret os i gulve og derigennem videreudviklet gulvkonstruktioner til fremtiden.

Byggeriets parter, arkitekter, ingeniører og entreprenører stiller store kvalitetskrav og efterlyser enkle, rationelle og sikre konstruktionsløsninger,
der tillige er fremtidssikret.

Vi tager gerne del i udfordringerne.

Kontakt

Kontakt os direkte på telefonen for nærmere oplysninger om muligheder, tilbud og udførelse.

Download PDF
Thermobeton gulv
Thermobeton gulvafretning

Produktbeskrivelse

ARKI Thermogulv er en blanding af specialcoatede ekspanderede polystyrenkugler, cement og vand i et bestemt blandingsforhold, der er afhængig af anvendelsen. Den coatede overfade på polystyrenkuglerne
bevirker, at kuglerne ikke fyder op i overfaden, men blandes homogent i hele tværsnittet. Det færdige produkt er pumpebar og kan betegnes som flydende og let bearbejdelig.

OBS! EPS kuglerne er HBCDD fri.
Råmaterialet indeholder pentan, men fordamper som en del af forarbejdningsprocessen af råmaterialet. Kuglerne der benyttes i thermobetonen er således fri for pentan.

Anvendelsesområder

Produktets høje indhold af polystyrenkugler, der sammen med cement som bindemiddel, bevirker at materialet er særligt anvendeligt i gulvkonstruktioner eller andre konstruktioner, hvor der kan forekomme  lastpåvirkning. Thermobeton kan indgå i konstruktioner f.eks. etageadskillelse, hvor der er behov for lyddæmpning. Er særligt velegnet til isolering ved vanskelige og svært tilgængelige isoleringsopgaver, hvor traditionel isolering ikke er mulig. Thermogulv er velegnet som underlag for gulvvarme, og er et godt og fremtidssikret alternativ til strøgulvskonstruktioner i både nybyggeri og ved renoveringsopgaver.

Thermogulve skal altid afsluttes med et afretningslag på min. 20 mm af cementbaseret og fiberarmeret tyndpudsmørtel som underlag for en kommende gulvbelægning (v/gulvvarme dog min. 45-50 mm)

Udlægning

Blandingen af polystyrenkugler, cement og vand foregår maskinelt i horisontalblander. (Ring efter databladsbeskrivelse). Herefter pumpes materialet ud på det ønskede sted og bearbejdes let til planhed er opnået. Thermogulv kan udlægges i tykkelser fra 20 mm og opefter.

Forarbejde

Underlaget: betondæk, teglelementer, strøgulve o.lign. rengøres og tætnes i fornødent omfang. Kantbegrænsninger til lydisolering af lejlighedskel, samt evt. udlægning af lyddug foretages. Der udføres nødvendig højdeafsætning til ønsket kote-niveau for thermobeton isoleringslidlaget.

Thermobeton (EPS-betongulv)

Galleri: montering af thermobeton (EPS-betongulve)